فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1258
تاريخ: 1368/8/15
تفسير اصل نود و هفتم قانون اساسي:
"مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه‌اي است كه تاخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرحهائي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست شامل نميشود".
تفسير فوق در جلسه مورخ 1368/8/14 شوراي نگهبان با اكثريت 11 رأي بعمل آمد.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان‌
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-