فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
با توجه به اصل 98 قانون اساسي خواهشمند است اعلام نظر فرمايند آيا عضويت وزراء و كاركنان دولت در هيات امناء موسسات خصوصي و يا دولتي از جمله عضويت در هيات امناء دانشگاهها و مدارس غير انتفاعي مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي دارد يا خير؟ خصوصاً با توجه به مشابهت مسئوليتي كه هيات امناء موسسات با مجامع عمومي شركتها دارند و وزراء به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان در مجامع عمومي شركتهاي مختلف عضويت يافته‌اند از جمله قانون اخير التصويب نحوه اداره شركتهاي بيمه در اين مورد قابل ذكر است.
ميرحسين موسوي‌
نخست وزير
68/1/25

 12796
1368/1/28
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-