فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:91/30/49749
تاريخ: 91/اسفند/23
بسمه تعالي
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني (دامت بركاته)
رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
با سلام و تحيت
عطف به نامه شمارۀ ۶۴۲۵ـ۱/م مورخ 1391/9/25، مبني بر اظهارنظر تفسيري درخصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي، موضوع در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
۱ـ درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج، عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل ۷۵ قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.
۲ـ درمورد بند يك سؤال دوم يعني «معلوم نشدن طريق كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد»، با توجه به اينكه اصل طرح يا پيشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسي قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراين قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نمي‌باشد. درخصوص ساير موارد، اين شورا به نظر تفسيري نرسيد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-