فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1930/ 21/ 79
تاريخ : 8/ 12/ 79

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 3107ه/ب مورخ 16/ 11 /1379:
موضوع تصويب­نامه شماره 2368/ت 22623 ك مورخ 27 /2/ 1379 هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/ 12/ 79 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع قابل اظهار نظر نمي­باشد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-