فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 93/102/1508

تاريخ: 1393/4/24

بسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة 25339/‏50393 مورخ 08/‏03/‏1393؛

اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي

مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)

مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم اسفند ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 18/‏04/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

- نظر به اينكه اطلاق بند 10 ماده 7، مبني بر اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نيز بوده، خلاف احكام اوليه شرع مي‌باشد. همچنين عبارت «ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي» چون شامل معاملات ربوي هم مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

- همچنين استناد به ماده واحده در ابتداي مصوبه، موجه نمي‌باشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-