فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:90/30/42364
تاريخ:90/2/29
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر كدخدائي
حقوقدان محترم شوراي نگهبان
باسلام
بازگشت به نامه شماره 90/31/42351 مورخ 90/2/28 جنابعالي در خصوص درخواست تفسير اصل 135 قانون اساسي، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
«با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن، رئيس‌جمهور نمي‌تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند را برعهده بگيرد.»
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-