فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره6082 ـ 1/م
 تاريخ1391/03/03
 حضرت آيةالله جنتي دامت بركاته 
دبير محترم شوراي نگهبان
 نامه ي شـماره ي 166 مورخ 2/ 3/ 1391 رئيس محترم هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه در ارتباط با موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي و نتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد، مرقوم فرمودند: «آيةالله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته طبق نظر صائب هيئت عالي حل اختلاف، شايسته است آن شوراي محترم نظر تفسيري خود را در مورد اصول ذيربط قانون اساسي در اين مسأله، اعلام نمايد. والسلام عليكم و رحمة الله 2/ 3/ 1391» ضمن ارسال تصوير دستخط مبارك معظم له و سوابق مربوط، مراتب براي اقدام مقتضي و اعلام نتيجه، ايفاد مي گردد. 
دفتر مقام معظم رهبري ـ محمدي گلپايگاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-