فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 92/30/50002
تاريخ : 31/فروردين/92
بسمه تعالي

جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني (دامت بركاته)
رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

با سلام و تحيت
عطف به نامه شمارۀ 6424-1/م مورخ 1391/9/25، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/12/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- در خصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان­پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد، در مورد سؤال دوم اين شورا به نظر تفسيري نرسيد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-