فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:10/9687/د
تاريخ 1390/2/19
حضرت آيت‌الله جنتي 
دبير محترم شوراي نگهبان
باسلام و تحيات
به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسي جـمهوري اسـلامي ايران تفـسير اصـل يكصد و سي و سـوم آن قانون به شـرح ذيل مورد تـقاضـاي مجـلس شـوراي اسلامي مي‌باشد:
اولاً، با توجه به قسمت نخست اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه بر معرفي وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس‌جمهور براي گرفتن رأي اعتماد تصريح دارد، آيا با تغيير اساسي در وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانه‌ها، معرفي وزير جديد به مجلس و اخذ رأي اعتماد براي وي از جمله تكاليف رئيس‌جمهور مي‌باشد يا خير؟
ثانياً، با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را موكول به تعيين قانون نموده است، آيا عنوان و وظايف و اختيارات وزارتخانه جديدي كه با ادغام دو يا چند وزارتخانه يا انتزاع بخشي از وظايف يكي از آنها تشكيل مي‌گردد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد يا از اختيارات رئيس‌جمهور و يا هيأت وزيران مي‌باشد؟
خواهشمـند است نظـريه شوراي محـترم نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرماييد./

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-