فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 28/ 6/ 1360
مركز اسناد انقلاب اسلامي‌
عطف به نامه شماره 3525/ 60 مورخ 26/ 6/ 1360:
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح شد. نظر اكثريت اعضاي شورا به اين شرح اعلام مي‌شود:
«در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشي شود، مركز اسناد مي‌تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد».
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-