فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 19646
 تاريخ: 08/ 04 /1373

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بازگشت به نامه شماره 6121 مورخ 14/ 02/ 1373 به پيوست تصوير اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار در جلسه مورخ 31/ 03/ 1373 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به تصويب شده ­است، براي اقدام معمول ارسال مي­گردد.
                                                                                                       
                                                 حسن حبيبي 
                                               معاون اول رييس جمهور 


فصل دوم: اهداف و موضوع سازمان
ماده5- اهداف سازمان به شرح زير مي­باشد:
انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه­گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه­اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديل و ارائه خدمات عمومي.
ماده8- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
الف- موافقت با تأسيس و انحلال شركت­هاي تابعه،
ب-تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت­هاي تابعه با رعايت اصل 85 قانون اساسي،
ماده17- هيأت مديره داراي همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي براي اجراي وظايف مطرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف به شرح زير مي­باشد:
الف- تعيين روش­هاي اجرايي انعقاد هر گونه قرارداد لازم و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي،
ب-چگونگي و نحوه اخذ عوارض بر اساس آيين­نامه­هاي مربوط.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-