فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 96/102/3201

شماره: 1396/8/20

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 66240/‏142 مورخ 09/‏08/‏1396 و پيرو نامه شمارة 1932/‏102/‏96 مورخ 31/‏04/‏1396؛

طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 17/‏08/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 8، ايراد بند 3 قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-