فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 485519/ 90
تاريخ : 12 /6/ 1390

حضرت آيت­الله جنتي 
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم
با صلوات بر محمد و آل محمد. احتراماً همان­گونه كه مستحضرند، ماده 101 قانون شهرداري به موجب ماده واحده مورخ 28/ 1 /1390 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح و در تاريخ 7/ 2 /90 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
به موجب تبصره 4 اين ماده واحده، كليه اراضي حاصل از تفكيك، افراز و صدور سند مالكيت موضوع تبصره 3 از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري بوده و در تملك آن ارگان قرار مي­گيرد.
با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاكم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب 1347) مصوب 8 /10/ 1388 كه با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نهايي رسيده است، لذا به نظر مي­رسد تأييد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از طرف شوراي محترم نگهبان نيز با فرض انصراف و عدم تسري آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرمايند.
در خاتمه ضمن تشكر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستدعي است دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.
							     علي محمدي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-