فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 3267/ 21/ 77
تاريخ : 29 /5/ 77

جناب آقاي دكتر دادمان
مدير كل محترم راه آهن جمهوري جمهوري اسلامي ايران 

با سلام 
نظر به اينكه وجهه شرعي و قانوني پرداخت تعهد مربوط به بهره يوزانس داخلي اعتبار اسنادي 28 دستگاه واگن مسافري برابر تصويب نامه شماره 15988/ت-19795 هـ از جانب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مورد سؤال مي­باشد.
مقتضي است يك نسخه از متن قرارداد تصويب­نامه فوق را جهت شوراي نگهبان ارسال فرمائيد. 

                                              مدير كل دبيرخانه شوراي نگهبان 
                                                  نصرت الله شادنوش
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-