فايل ضميمه :
        9ـ اصلاحية اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر

از حيث محتوا، واجد ايراد مندرج در بند فوق، ناظر بر اساسنامه شركت نيروگاه اتمي، مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-