فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        محضر مبارك ولي فقيه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي
سلام عليكم؛
استدعا دارم استفتاء شرعي ذيل را كه اينجانب محمدباقر قاسمي ميمند كه افتخار جانباز جنگ تحميلي را دارم جواب بفرماييد.
خانه مسكوني اينجانب به جهت اجراء مهريه همسرم از طريق اداره ثبت، مستثنيات دين اعلام شد؛ ليكن همسرم از طريق دادگستري قصد فروش منزل مسكوني را دارد. با توجه به نظر امام در خصوص منزل مسكوني، در باب مستثنيات دين و همچنين نظريه قضات اداره ثبت در همين خصوص آيا مستثنيات دين منزل مسكوني فوق در هر دو مرجع معتبر است و اعتبار شرعي واحد دارد؟ آيا شرعاً صحيح مي‌باشد كه اينجانب جانباز جنگ تحميلي را از منزل مسكوني خود بيرون نمايند؟
ـ پاسخ استفتاء: بسمه تعالي؛ اگر ثابت شود كه منزل ملكي شخص بدهكار مسكن فعلي مورد حاجت بدهكار است جزو مستثنيات دين محسوب است و رسيدگي به اختلاف نظر طلبكار با بدهكار در اين باره با دادگاه است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-