فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 57
تاريخ: 19/ 2/ 1369
حضرت حجه‏الاسلام و المسلمين آقاى سيدابوالفضل موسوى تبريزى
رياست محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/66/ 81 مورخ 1/ 11/ 1368 و 14/ 1/ 1369:
موضوع در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و رسيدگى قرار گرفت. نظر حضرات آقايان فقهاى شورا به شرح ذيل اعلام مى‏شود:
«بند 17 ـ 5 آيين‏نامه واگذارى تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى‏گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-