فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي رامين مرداني مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 26/ 2/ 1390 وزارت جهاد كشاورزي.
بررسي: بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه منحصر نمودن راه شناختن مالكين در سه روش مذكور در اين بند خلاف شرع مي‌باشد زيرا راه‌هاي ديگري نيز براي شناخت مالكين وجود دارد كه ممكن است سبب شرعي براي مالك ب
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-