فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        فقهاي محترم شوراي نگهبان

با پيوست نمودن تصوير تصويب‌نامه شماره 73206/ت20840 مورخ 21/ 11 /77 هيأت وزيران خواهشمند است با طرح قضيه در محضر فقهاي محترم آن شورا اعلام فرماييد كه پرداخت سود تسهيلات مالي در ماده 2 تصويب‌نامه مزبور با موازين شرع مغاير است يا نه.

علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-