فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        جناب حجۀ الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني 
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
با سلام و تحيت،
نامه ي شماره ي 20844 مورخ 9/ 10/ 69 ستاد مركزي و هيئت هاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي مبني بر تفسير آين نامه ي اجرايي قانون كشت موقت توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان در پاسخ ديوان محترم عدالت اداري، كه تصوير آن به پيوست ارسال مي گردد، به استحضار مقام معظم رهبري رسيد، فرمودند:
بسمه تعالي 
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت 
همانطور كه جناب آقاي فاضل هرندي نوشته اند اين مسئله عواقب سياسي و اجتماعي خواهد داشت لذا مقتضي است موضوع را در آن مجمع محترم مطرح فرموده مقتضاي مصلحت را به دستگاه اجرائي ذيربط ابلاغ فرماييد. حضرات آقايان فقهاء محترم شوراي نگهبان نيز مقتضي است پيش از اعلام رأي مجمع، نظر آن شوراي محترم را به محاكم ابلاغ نفرمايند.
دفتر مقام معظم رهبري 
محمدي گلپايگاني
رونوشت: حضرت آيت الله محمدي گيلاني-دبير محترم شوراي نگهبان
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-