فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6772
تاريخ: 73/6/23
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
با سلام‌
عطف به نامه شماره 10/44162/د مورخ 1373/6/5 موضوع در جلسه مورخ 1373/6/23 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام ميگردد:
1ـ در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اينكه رياست دانشكده مانند رياست دانشگاه سمت اداري محسوب ميشود تصدي آن براي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خلاف اصل 141 قانون اساسي است.
در اين رابطه نظر رياست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره 8513 مورخ 1362/2/20 شوراي نگهبان جلب مي‌كنيم.
2ـ در مورد بند 2، شوراي نگهبان بنظر تفسيري نرسيد.%خ

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان‌
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-