فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/77/ 267
تاريخ: 22/ 4/ 1378
محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
با سلام و تحيات؛
 نظر به اينكه آقاى محمدعلى فلاح تفتى طى دادخواست تقديمى، مدعى خلاف شرع بودن مصوبه شركت مخابرات در قسمتى كه حداقل كاركرد ماهانه يك خط تلفن را معادل 100 پالس تلفن شهرى (بند 3 صورتجلسه شماره 172 مورخ 18/ 11/ 76 مجمع عمومى فوق‏العاده صاحبان سهام شركت مخابرات ايران) قرار داده است مى‏باشند، ضمن ارسال تصوير سوابق امر، لطفا نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم شود.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
سيدابوالفضل موسوى‏تبريزى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-