فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سعيد كنعاني مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن ماده 9 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه.
بررسي : پرونده ارسالي ناقص مي‌باشد و بعضي از مطالب موجود در پرونده با مطالب ديگر آن غيرمرتبط مي‌باشد. همچنين آن‌چه در نامه رياست ديوان عدالت اداري در صفحه اول پرونده ارسالي وجود دارد شكايت از ماده 9 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود ... مي‌باشد كه اين ماده اصلاً در پرونده موجود نيست ولي آن‌چه در صفحه دوم پرونده ارسالي و شرح شكايت جناب‌آقاي سعيد كنعاني آمده است، شكايت از ماده 2 و ماده 4 آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار مي‌باشد البته دو شكايت آقاي سعيد كنعاني توسط ديوان عدالت‌اداري به شوراي نگهبان ارسال شده كه تاريخ ثبت هر دو آن در دبيرخانه شوراي نگهبان، 16/ 12/ 1395 مي‌باشد كه ظاهراً صفحه اول هر كدام - كه حاوي نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري مي‌باشد- با ديگري جابجا مي‌باشد و پرونده ديگر در جلسه 

992 مجمع مشورتي‌فقهي شوراي نگهبان به تاريخ 21/ 03/ 1396 مطرح شده است و قاعدتاً در جلسه فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز بررسي شده است.
به علاوه در شرح شكايت به آياتي اشاره شده است كه مقصود و تبيين استفاده از آن آيات در پرونده موجود نيست و شرح شكايت ناقص است و بعد از 7-8 صفحه چند صفحه‌اي حاوي شكايت از بعضي مطالب است كه مربوط به اين پرونده نيست.
در هر حال اين پرونده كاملاً مغشوش است و نمي‌توان نسبت به آن تصميم گرفت و نيز پرونده حاوي نظراتي از فقهاي شوراي نگهبان هست كه معلوم نيست به كجا ارتباط دارد بايد پرونده اصلاح شود تا نسبت به آن اعلام نظر گردد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-