فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي : با اصلاحات انجام شده اشكالات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-