فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 91/30/46461
تاريخ: 1391/2/5
بسمه تعالي
وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 3-113/13-24105 مورخ 1390/02/19؛
موضوع معافيت مالياتي سازمانهاي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، در جلسه مورخ 1391/02/05 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
ـ نظر به اينكه موضوع سؤال، تفسير قانون عادي است كه بر اساس اصل 73 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي باشد بنابراين در صورت نياز بايد از آن طريق اقدام گردد.

محمد رضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-