فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي علي‌اكبر آقا ميربهاء مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره 179 مورخ 16/ 3/ 1391 شهرداري قزوين.
بررسي: اصل مصوبه كه تشويق نمودن سازندگان املاك و اراضي دو برابر عقب‌نشيني به لحاظ رونق در ساخت و ساز گذرهاي مورد اشاره مي‌باشد خلاف شرع دانسته نشد ولكن سوء استفاده نمودن از آن جهت گرفتن زمين‌ها و املاك مردم به صورت مجاني خلاف‌شرع مي‌باشد و ديوان‌عدالت اداري طبق اصل 173 قانون اساسي از باب احقاق حق معترضين بايد به اين‌گونه موضوعات و تظلمات رسيدگي نمايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-