فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1231/دال ـ ه‍
تاريخ: 1360/3/25
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با مسائل حوزۀ انتخابيه خويش اقدام به ايجاد و تأسيس «دفتر همكاريهاي مردم با نمايندگان» در شهرستانهاي مختلف مي‌نمايند. اين دفاتر با ارسال نامه به ادارات و سازمانهاي اجرائي خواستار اطلاعات مختلف ميشوند. در پاره‌اي از شهرستانها مسئولين اجرائي و فرمانداريها از پاسخ گفتن به سئوالات و نامه‌هاي دفاتر همكاري خودداري نموده‌اند كه اين امر موجب دلتنگي و اظهار گلايه نمايندگان شده است.
لذا با عنايت به مفاد اصل 76 قانون اساسي و مطالب فوق نظر خود را در اين خصوص كه اين عمل از حقوق نمايندگان است يا مجلس شوراي اسلامي اعلام فرمائيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
اكبر هاشمي رفسنجاني‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-