فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر ادعاء سازمان بازرسي كل كشور مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 17951/ت47929ك  مورخ 4 /2/ 1391 هيات وزيران ( وزيران عضو كميسيون امور زيربنائي ، صنعت و محيط زيست).

بررسي : بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته ‌نشد .
توضيح اين‌كه اصل مصوبه مورد اشاره سرمايه‌گذاري و مشاركت در احداث آزادراه چهارخطه مرند-بازرگان مي‌باشد و بند 4 مورد شكايت در مورد تعيين سود اين سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه پس از پايان طرحي كه در آن سرمايه‌گذاري و مشاركت شده است اين طرح تكميلي توسط دولت همراه با اعطاء سود تعيين شده از سرمايه‌گذاران خريداري مي‌شود . بنابر اين سرمايه‌گذاري مذكور مرتبط به وام ربوي نمي‌باشد تا به فتاواي مراجع معظم تقليد دامت بركاتهم در مورد حرمت وام ربوي استدلال شود . نهايت امر آن است كه بند مزبور خلاف قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد كه تشخيص اين مطلب بر عهده ديوان‌عدالت اداري مي‌باشد .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-