فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب آقاي مهدي بختياري  مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 47 از تعرفه عوارض سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان .

بررسي : مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد .
توضيح اين‌كه هرچند شكايت شاكي از اصل ماده 47 مي‌باشد اما با توجه به استدلالات موجود در شكايت ، در واقع شكايت از تبصره 3 ماده 47 مي‌باشد و آنچه از اين تبصره به‌دست مي‌آيد آن است كه شهرداري هزينه انجام خدماتي كه موجب ارزش افزوده ملك گرديده‌است را دريافت مي‌نمايد و اگر قانون لغو حق مرغوبيت اين تبصره را شامل نگردد ، تبصره مذكور خلاف قانون و خلاف شرع نمي‌باشد .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-