فايل ضميمه :
        طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي.
ماده 1 : صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي ... .
بررسي : حمايت نمودن از بعضي از صنايع دستي از جمله سازهاي سنتي داراي ايراد شرعي مي‌باشد.
ماده 1 ، تبصره 1 : عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده ... .
بررسي : واگذار نمودن افزايش عناوين صنايع دستي به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و تصويب هيأت وزيران - بدون تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان- با توجه به عدم تسلط كامل ايشان به مباني شرعي و امكان افزايش موارد محرم، داراي ايراد مي‌باشد.

ماده 5 : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي ... .
بررسي : مبنياً بر ايرادهاي ماده 1 ، داراي ايراد مي‌باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-