فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ادامه رسيدگي به لايحه دو شوري تجارت كه قرار است در آينده در مجلس شوراي اسلامي بحث شود.
در اين جلسه در مورد ماده 21 بحث شد كه گزارش مفصل آن در برگه‌اي جدا نوشته خواهد شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-