فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 0059
تاريخ: 26/ 2/ 1369
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/63/ 100مورخ 19/ 1/ 1369:
موضوع در جلسه مورخ بيست و پنج ارديبهشت ماه 1369 شوراى نگهبان مطرح شد، چون در دادخواست تقديمى ضميمه پرونده و گزارش بازرسى كل كشور، ادعا شده است بخشنامه صادره از ثبت كل كشور خلاف قانون است. اظهار نظر نسبت به مغايرت آن با قوانين با هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى است و از محدوده صلاحيت شوراى نگهبان خارج مى‏باشد.
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى‏گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-