فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: هـ/ 63/ 100
تاريخ: 19/ 1/ 1369
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
با سلام و تحيات؛
 نظر به اينكه در پرونده‏هاى كلاسه 63/ 100 موضوع گزارش به بازرسى كل كشور و پرونده كلاسه 64/17 موضوع شكايت خانم زهراملوك توكل‏محلاتى به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1643/ 2 ـ 8/ 3/ 54 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادعاى خلاف شرع بودن بخشنامه موصوف گرديده.
مقتضى است نسبت به مورد، اظهارنظر فرماييد تا موجبات رسيدگى به پرونده‏هاى مذكور فراهم گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
سيدابوالفضل موسوى تبريزى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-