فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ:6-آبان 1387
شماره:231/11340

بسم الله الرحمن الرحيم

حضور مبارك حضرت آيت الله جنتي «دامته بركاته»
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
با سلام و احترام همانطور كه مستحضريد در قسمت اول اصل شصت و نهم قانون اساسي آمده است مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي عموم منتشر شود.
و از طرفي مي دانيم مذاكرات اعم از مخالفت و موافقت با لوايح و طرح هاي قانوني است و شامل گفتگوهاي درباره اعتبارنامه ها رأي اعتماد به وزرأ سؤال و استيضاح،اثبات لزوم تحقيق و تفحص،انتخاب افرادي براي مراكز مذكور در قانون،كه طبعاً نام اشخاص معين و شناخته شده مطرح مي شود و امكان مطالبي كه موجب هتك حرمت،توهين،تحقير،يا حتي اموري كه موجب حد و تعزيرات و بايد در دادگاهي تعيين تكليف شود،مي شود
از اين رو بر اساس اصل نود و هشتم كه تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و طبق بند آئين نامه داخلي آن شوراي در خواست تفسير اين اصل را دارم كه شعاع كله مذاكرات مشخص گردد.
با تشكر - لا زلتم مرفيقن
محمد يزدي
رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-