فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1459/ 21/ 75
تاريخ: 2/ 12/ 1375

جناب آقاي حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني‌
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
با سلام‌
نامه شماره 114241 مورخ 23/ 11/ 1375 در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد:
اولاً در مورد تشكيلات بازرسي رياست جمهوري نظر جنابعالي را به پاسخ شوراي نگهبان به نامه رياست معظم جمهوري وقت به شماره 4214 تاريخ 1/ 11/ 60 كه به پيوست ارسال مي‌گردد جلب مي‌نمايد.
ثانياً در مورد بازرسي سازمان بازرسي كل كشور از انتخابات نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام مي‌گردد:
 «نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسلام و قانون اساسي، و تفسير قانون اساسي، به نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و هيچ يك از اين وظايف را حتي پاره‌اي از موارد نمي‌توان به عهده مقام يا دستگاه ديگري گذاشت، چنانكه مسئوليت‌هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست جمهوري، قوه قضائيه، قوه مقننه، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و امثال آنها را نيز نمي‌توان از تشكيلات ديگري خواست وگرنه اصل 57 نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخي از موارد رسيدگي به تظلمات و شكايات را به عهده جاي ديگري نهاده بود شورا برخلاف اصل 159قانون اساسي شناخته و رد كرد. اصل 99 و تعدادي از اصول ديگر هم مانند اصل 159 است.
سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 174 براساس حق نظارت قوه قضائيه بر حُسن‌ جريان امور و اجراي صحيح قوانين در خصوص دستگاههاي اداري به وجود آمده و مربوط به حوزه كار قوه قضائيه مي‌باشد و به هيچ وجه به امر انتخابات و مسئوليت شوراي نگهبان ارتباط ندارد، ضمناً اصل 113 نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد در اينجا وظيفه رياست جمهور است كه از مقامات مسئول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نمي‌باشد».

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-