فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه جناب‌آقاي محمد رشيدزاده خطاب به حضرت آيت‌الله جنتي «دامت‌بركاته» در مورد نحوه عملكرد شهرداري‌ها نسبت به موقوفات در مورد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 28 /1/ 1390.
بررسي : تملك شهرداري نسبت به كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت به معناي قطع مالكيت ديگران مي‌باشد و قطع مالكيت در جائي است كه شخص مالك باشد و حال آن‌كه در موقوفات كسي مالك نيست نه متولي و نه موقوف عليهم و شوراي محترم نگهبان طبق نظريه شماره 90 /30/ 44599 - 2 /9 /1390 تسري تبصره4 مذكور را به موقوفات خلاف شرع دانسته است بنابراين شهرداري حق تملك موقوفات را - غير از موارد مطابق با موازين شرعي كه تبصره 4 از آن موارد نيست- ندارد و در نتيجه موضوعي براي گرفتن پول آن- كه در نامه آقاي رشيدزاده نوشته شده- باقي نمي‌ماند.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-