فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1/6000
تاريخ: 1365/11/1
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي محترم نگهبان‌
با توجه به مفاد سوگندنامه‌ي رئيس جمهور در اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي، آنجا كه رئيس جمهور در حراست از مرزها و استقلال سياسي و فرهنگي كشور نبايد از هيچ اقدامي دريغ ورزد.
در صورتيكه بنا به تشخيص و نظر رئيس جمهور فردي كه بعنوان سفير فوق‌العاده و نماينده‌ي تام‌الاختيار دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌شود، از صلاحيت و اهليّت كامل براي احراز چنين نمايندگي برخوردار نباشد آيا در اين صورت امضاء نمايندگي ياد شده با مفاد سوگندنامه منافاتي ندارد؟
خواهشمند است نظر تفسيري خود را اعلام فرماييد.
سيد علي خامنه‌اي‌
رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-