فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور.

ماده 49 : ماده 72 اصلاحي، تبصره 2 : رسيدگي بدون به تخلفات موضوع ... .
بررسي: اطلاق اعتبار دادن به رأي اكثريت در فرضي كه اكثريت با غير از رئيس شعبه سازمان تعزيرات حكومتي باشد خلاف‌شرع دانسته شد زيرا غير از رئيس شعبه دو نفر ديگر حق حكم و قضاوت ندارند.

ماده 57 : آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ... ، بند 4 : انتخابات اتحاديه‌ها شامل شرائط فردي ... .
بررسي: بيان شرائط فردي و صنفي داوطلبان، نوعي قانون‌گذاري بوده و خلاف اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-