فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20441

تاريخ: 1399/8/14

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9804080 مورخ 27/‏12/‏1398؛

موضوع بخشنامه شماره 30-201 مورخ 9/‏10/‏1397 شوراي‌عالي مالياتي و ابلاغيه شماره 152/‏97/‏200 -10/‏11/‏1397 رئيس سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده صادرات كالا‌هاي خاص، در جلسه مورخ 27/‏06/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-