فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/231
تاريخ: 21/ 9/ 1366
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان ايدكم اللّه‏
پس از سلام؛
 به پيوست، تصوير دادخواست ابطال مصوبه 1368 /160 عوارض 10% توليد فخارى كه وكيل شاكى، مدعى خلاف شرع بودن آن بوده، خدمت شما ارسال مى‏گردد. چنانچه آن را خلاف شرع تشخيص داديد اعلام فرماييد تا با عنايت به ماده 25 قانون ديوان، اقدام به ابطال آن به عمل آيد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-