فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عنوان و متن ماده‌واحده به‌شرح زير اصلاح شد:
لايحه دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
ماده‌واحده - قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/ 8/ 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با اصلاحات زير دائمي مي‌شود:
1- بند «ب» ماده (1) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ب- مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومي، اشخاص حقوقي غير از دستگاههاي اجرائي هستند كه طبق قانون عهده‌دار يك يا چند امر عمومي مي‌باشند، نظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي نظام مهندسي، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون، مراكز و كانون‌هاي استاني وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري
2- بند «ج» ماده (2) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ج- شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومي
3- در ماده (6) قانون عبارت «مختومه نمايد.» به عبارت «بايگاني نمايد كه اين امر نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني نمي‌باشد.» اصلاح مي‌شود.
4- در صدر ماده (17) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد» اضافه و تبصره ذيل بند «د» ماده (17) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«تبصره- اشخاصي كه اثبات شود با سوءنيت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمايند، مشمول مقررات اين قانون نمي‌گردند.»
با توجه به مصوبه مورخ 12/ 8/ 1398 مجلس مبني بر اصرار مجلس بر ماده (28) قانون، پس از اظهارنظر شوراي نگهبان راجع به اصلاحات فوق، مصوبه جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-