فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره:367/53369

تاريخ: 1398/7/6

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح يكفوريتي استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ 2/‏7/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل
و مبارزه ملي با دخانيات 

موضوع استفساريه:

آيا اماكن عمومي مذكور در تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/‏6/‏1385 با اصلاحات و الحاقات بعدي شامل قهوهخانهها و قهوهخانههاي سنتي و اتاقهاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاهها و پايانههاي مسافربري نيز ميباشد؟

پاسخ:

          خير، فقط موارد مذكور در استفساريه مشمول تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/‏6/‏1385 با اصلاحات و الحاقات بعدي نميباشد.

تفسير فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ح

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-