فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 26561 
تاريخ 66/3/28

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ايدهم‌ الله تعالي

سلام‌ عليكم‌
پيرو نامه‌ شماره‌ 5/3597هـ ر مورخه‌ 1365/10/13 نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي اسلامي‌ و عطف‌ بنامه‌ شماره 7494 مورخه‌ 1365/11/1 آن‌ شوراي‌ محترم‌ خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ خود را اعلام‌ فرمائيد كه:
آيا وزير و يا مقام‌ مسؤوليكه‌ كميسيون‌ اصل‌ 90 بمقتضاي‌ اصل‌ مزبور گزارشي‌ تهيه‌ و به‌ اطلاع‌ عامه‌ ميرساند مي‌تواند بعنوان‌ اصل 70 و يا به‌ هرعنوان‌ ديگر از تريبون‌ مجلس‌ آن‌ را تكذيب‌ كند يا خير؟

رئيس‌ كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي
مرتضي‌ فهيم‌ كرماني‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-