فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/19490

تاريخ: 1399/6/17

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800409 مورخ 12/‏05/‏1398؛

موضوع جدول شماره 2 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قم در سال‌هاي 1394 الي 1396 در خصوص عوارض مشاغل مرتبط با امور پزشكي و حرف وابسته، در جلسه مورخ 16/‏05/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- مصوبه مورد شكايت في‌نفسه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد. تشخيص مغايرت مصوبه با قانون بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

سيامك ره‌پيك

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-