فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1/11007
تاريخ: 1360/4/28
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌
دستور فرماييد جواباً اعلام دارند اعضاي شورايعالي قضايي ميتوانند رئيس يكي از سازمانهاي تابعه يا اورگانهاي دادگستري مانند رئيس كل دادگاههاي عمومي يا رئيس كل دادگاههاي صلح ....... باشند يا خير؟
عبدالكريم موسوي ‌اردبيلي‌
از طرف شورايعالي قضايي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-