فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3424
تاريخ: 10/ 12/ 1367
ديوان محترم عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/66/49 مورخ 17/ 10/ 1367 و ضمائم آن:
موضوع سؤال در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظر آقايان فقها به شرح ذيل اعلام مى‏گردد:
«مبلغى را كه به عنوان هديه (بر اساس درصدى از اضافه ارزش زمين بعد از تفكيك) از مردم مى‏گيرند همان حق مرغوبيت است كه قانونا منتفى شده است و چون حق قانونى ندارند خلاف موازين شرع نيز مى‏باشد.»
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى‏گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-