فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 0101/ 96609
تاريخ: 31/ 04/ 1397
بسمه‌تعالي
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
بازگشت به‌نامه شماره 25802/404 مورخ 4/ 4/ 1397 درخصوص طرح دوفوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور مصوب مورخ 9/ 3/ 1397 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 30/ 4/ 1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد.
الف - مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اسناد مالي اسلامي) در سقف بودجه سال 1396، مربوط به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي قانون بودجه سال 1396 كل كشور تا پايان شهريورماه 1397 تمديد مي‌شود. مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي نيز تا پايان مهرماه سال 1397 تعيين مي‌گردد.
ب - صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار فوق‌الذكر موضوع اين قانون از شمول حكم ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/ 12/ 79 و اصلاحيه 4/ 12/ 93 آن در مورد مهلت مقرر براي هزينه‌كرد اعتبارات عمراني و ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي مستثني است.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

رونوشت:
- شوراي محترم نگهبان
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-