فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 433-313/214
تاريخ: 67/10/1
بسمه تعالي

تلفنگرام فوري
از كميسيون داخلي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان برادر ارجمند آيت‌ محمدي گيلاني
دبير شوراي محترم نگهبان‌ دامت بركاته. سلام عليكم‌
احتراماً در پي درخواست جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رياست محترم مجلس براساس اصل هفتادو شش قانون اساسي در مورد تحقيق و تفحص شخص در خصوص علت ابطال انتخابات پانزده حوزه انتخابيه در مرحله اوّل دوره سوم و ارجاع نامه شماره ق_3039 - 67/9/17 رياست محترم مجلس به كميسيون داخلي نظر به اينكه كميسيون مزبور قرار است كار تحقيقات و تفحص انتخابات مذكور را با مدارك لازم انجام و گزارش آن را به رياست محترم مجلس ارسال نمايد
لذا تقاضامندم حضرتعالي در جلسه كميسيون شوراها و امور داخلي مورخه  67/10/4 ساعت 14 تشريف‌فرما شويد. ضمناً مدارك ابطال را كتباً به اين كميسيون ارسال فرمائيد.
موجب كمال تشكر و امتنان است.

اشرفي اصفهاني‌-رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-