فايل ضميمه :
        «اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران» در 25 /6 /1383 و به استناد ماده (4)  برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايران ـ مصوب 1379 ـ به‌تصويب رسيد. اساسنامه مزبور تاكنون چهار نوبت اصلاح و به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است. در مصوبه حاضر نيز هيأت وزيران به استناد ماده واحده «قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به‌دولت» در دو بند اقدام به اصلاح اساسنامه شركت مزبور مبني‌بر الحاق يك وظيفه به صلاحيت‌هاي اين شركت و اصلاح تركيب هيأت مديره شركت نموده است كه اين موارد فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-