فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 94/102/2138

تاريخ: 1394/5/10

بسمه تعالي

 

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 46488/‏50393 مورخ 14/‏04/‏1394 و پيرو نامه شمارة 352/‏102/‏94 مورخ 07/‏02/‏1394؛

اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي

مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 07/‏05/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-